Výcvik

Jaký máme výcvik?

Krkavčí tréninky probíhají celoročně. V létě cvičíme venku, na zimní období, kdy je brzy šero a chlad, si pronajímáme tělocvičny. Tréninky probíhají dvakrát týdně a trvají dvě hodiny. Jeden trénink týdně vedou zkušení externí lektoři ze šermířské školy Digladior: Jan „Honza“ Šimek a Jan „Axík“ Aksman. Druhý trénink si vedeme sami.

Druhou formou tréninku jsou víkendovky — intenzivní víkendový trénink bojových dovedností v Praze (zpravidla 6 hodin v sobotu, 4,5 v neděli). Víkendovky se odehrávají pod vedením externích trenérů, v tělocvičnách. Absolvujeme je obvykle jednou až dvakrát do roka. Obvykle nabízíme možnost zúčastnit se i zájemcům mimo naše řady.

Třetí forma výcviku jsou venkovní soustředění. Zimní bývají pod pevnou střechou, ostatní pod stany a plachtami. Zde je kladen menší důraz na bojový výcvik, ale o to větší na formace, tábornictví, žoldnéřský život, spolupráci a fungování ve skupině. Při některých soustředěních spolupracujeme s dalšími skupinami nebo jednotlivci (ať už v rámci společného výcviku či naopak bojových her).

Ze zbraní se věnujeme především dlouhému („jedenapůlručnímu“) meči, většina výcviku je zaměřena na ovládnutí boje s ním. Výcvik probíhá přibližně podle osnov Digladioru (kde učí německou školu dlouhého meče) s odchylkami dle potřeb naší skupiny. Výcvik prokládáme tréninkem boje s halberdami, dýkami a zápasem (ringen), čímž získáváme bojové schopnosti a dovednosti nezbytné pro žoldnéře naší doby.

Při výcviku používáme železné meče (jak běžné, tak takzvané federy) pro trénink technik, plastové trubky a plastové meče pro rozvoj rychlosti a reakcí a měkčené cvičné meče pro rozvoj bojovnosti při volných soubojích. Pro nácvik technik ve vyšší rychlosti a nasazení a pro přípravu na moderní turnaje v historickém šermu máme ve skupině i šermířské masky a celotělové ochranné pomůcky.