↑ Return to Galerie

Album

Bitva Hukvaldy, červenec 2011

Krkavci se shromáždili daleko od svých obvyklých bojišť - až na hradě Hukvaldy. Řež byla lítá, skládala se ze tří větších střetů. Bojujících bylo odhadem kolem 60-80. Krásná bitva a nádherné prostředí pro žoldnéřský tábor - tábořilo se přímo na hradě.

Zásoby na páteční večer

Přístupová cesta k našemu ležení

Hrad z venku

Hrad z vnitřku

Hrad shora

Sídlo organizátorů

Zleva: Argel a Karel

Krkavčí ležení od vchodu

Strážci brány (zleva: Jonáš, Gandalv)

Zleva: Vláďa, Ondřej, Jonáš, Gandalv

Pohodlí před bitvou

Okolí ohniště

Zleva: Ondřej, Zbyněk

Dodělávání prošívanice, aby byla na bitvu použitelná (provádí Atlanta)

Kopí délky dvojnásobku náčelníka

Prohlížení tržiště

Nástup do bitvy v plné zbroji

Proč jdete dolů? ...

... Abychom si to mohli vyběhnout nahoru!

Na kopec se táhnou i zranění spolubojovníci

Běh do kopce v plné zbroji trochu unaví...

...ještě, že jsme obránci.

Čekáme, než se do kopce vyškrabe i nepřítel...

...a čekáme...

...a čekáme...

...už jdou!

Mají velké štíty... to je dobře, ty se krásně strhávají hákem na halberdách

Naše těšení se na nepřítele dáváme náležitě najevo

Ty hroty dopředu jsou jen pro parádu... jak přijdou blíž, tak je stejně budeme tlouct seky shora

Nepřítel po nás zbaběle střílí

Řežba začíná

Na středu můžete vidět krásné bílé krovky Zbyňka

Přesila a palba nás zahnala na ústup

Taktický ústup do předem připravených pozic...

...které si připravíme hned, jak se tam dostaneme.

Na bojišti zůstali ležet nejen padlí, ale i některé z našich halberd

Nepřítel postupuje do vrchu

A opět dochází ke střetu

Unavení a zranění

Nepřítel musel ustoupit...

...za cenu našeho vyčerpání.

Vyhlížíme, zda bude mít nepřítel odvahu se vrátit

Nakonec jsme si pro ně museli dojít sami

Sbírání raněných (Poznámka: Ranění nejsou houby, ani když mají klobouky!)

Nepřítel je zahnán

Návrat do vnitřních částí hradu

A závěr první části bitvy

Toto kopí bylo svěřeno do úschovy Argel poté, co jej majitel přerazil o chlapa, který si nechtěl lehnout

Po bitvě - svlékání, usazování a příliv diváků / turistů

Středověký striptýz v podání Jonáše. V publiku postává Gandalv.

Stejně do zbrojí lezeme jen pro tu slast, která nastane ve chvíli, kdy je sundáme

Odpočinek mezi bitvami

Zleva: Vláďa, Karel, Kattie, Lenka

Zleva: Zbyněk, Lenka

Asistovaný striptýz v podání Karla (za pomoci Argel)

Zleva: Ondřej, Vláďa, Atlanta, Kattie

Neptejte se :-)

Ukázky výzbroje turistům

Odpočinek a posilnění před další částí bitvy (zleva: Zdenda, Gandalv, Argel, Karel, Vláďa, Atlanta)

Náčelník drbaný za uchem

Dívka s ovcí

Argel má mezi nohama velkého ptáka... na vlajce!

Vlajka vztyčena...

... a krásně vlaje.

Oblékání lze spojit s modlitbou před bitvou

Zbraň i zbroj mám, jdeme na ně!

Šikování u mostu

Prak metal i zápalné střely

Ohnivá střela a výstřely z palných zbraní zakryly bojiště kouřem

Když nepřítel prorazil bránu, vyrazili jsme mu naproti

Řežba byla vydatná, ale měli jsme přesilu na své straně

Brzy nebylo proti komu bojovat

Ustoupili jsme...

... a když se nepřítel znovu sformoval, zaútočili jsme podruhé

Vítězství přišlo rychle

Nepřítel se formuje k poslednímu zoufalému útoku

Dlouhé zbraně jsou dlouhé zbraně - převaha tyčovek na naší straně byla pro nepřítele zdrcující

Ondřej hledá živé nepřátele

Vlevo Lenka křísí zraněné, uprostřed je Zbyněk v bojové póze - nepřátel bylo tak málo, že je stačilo tlouct nekovovou částí zbraně

Slavné vítězství

Návrat do nitra hradu

Dívka s ovcí

Oblékání na třetí část bitvy

Zbyněk má krovky nejen vzadu, ale i vepředu. A pěkně tvrdé.

Zdenda v plné parádě

Nástup před závěrečnou částí bitvy

Natěšeni do boje!

Skupinové foto všech přítomných Krkavců (zleva): Argel, Gandalv, Karel, Ondřej, Lenka, Vláďa, Zbyněk, Kattie, Atlanta

Plus Jonáš, který s námi tábořil

Krkavčí vlajka vlaje nad hradem

Z dálky to vypadalo impozantně

Argel dělala vlajkonošku

Mezi druhou a třetí bitvou Krkavci změnili stranu - za papežence by bylo vítězství příliš snadné, přiklonili jsme se tedy ke kališníkům

Jatka začínají

Dlouhé zbraně za řadou štítů slavily triumf. Vlny útoků v těžkých zbrojích zakutých rytířů se o nás tříštily jedna za druhou.

Po vítězství kalichu se ti, kdo odmítli kalich přijmout, ještě bili o svůj život v soubojích jeden na jednoho

Permanent link to this article: https://krkavci.cz/wordpress/?page_id=67