↑ Return to Galerie

Album

Zkoušky, listopad 2011

Každoroční zkoušky ověřující nárůst bojeschopnosti. Na fotkách je jen část týkající se šermu - fyzická kondice a znalostní zkoušky foceny nebyly. Zkoušek se účastnilo 8 Krkavců v následujícím složení: 1. zkoušky: 1 krkavec 3. zkoušky: 4 krkavci 4. zkoušky: 3 krkavci

Zbyněk seká a Karel nastavuje terče - cvičení s trubkami.

Trubkami se simulují cíle, které je zapotřebí správnou technickou rychle a silně zasáhnout.

Před samotnými zkouškami je prostor na rychlé připomenutí technik, aby se tělo patřičně rozehřálo a mysl uvolnila.

Skupinové foto.

Na pódiu: Lenka; Stojící (zleva): Gandalv, Zbyněk, Ragnar, Honza Šimek, Axík, Vláďa, Magi, Michal; klečící zleva: Pavetta, Karel, Ondra

I zkoušky je třeba brát s humorem.

Zkoušky jdou popořadě, nejprve Pavetta (vpravo) a první zkoušky. Partnera jí dělal Ondra.

Základem je správná vzdálenost.

Zkouší se též správnost pevných (statických) krytů.

Nápřah na bod z býka.

Když mluví trenér, věnují mu cvičenci pozornost a stojí ve srazu.

Pavetta po úhybu soupeřovu bodu přichází s bodem vlastním. Tak, aby se vyhnula Ondrovu hrotu, který stále míří kupředu.

Úhyb stranou a sek se zakosením.

Další na řadě byli Ragnar (vlevo) a Gandalv. Skladali třetí zkoušky.

Trubkové cvičení - útok začíná odstraněním hrotu a následým uražením terče...

...a končí eskalací likvidující soupeře sérií zásahů do hlavy.

Samotnému útoku předchází

Po zásazích soupeře je dobré ustoupit do bezpečné vzdálenosti, kdyby to ten neřád přecijen přežil.

Po dokončení cvičení Gandalv neztrácí čas a spěchá na další sérii.

I v rámci útočné sekvence měli kluci předvést ústup do bezpečné vzdálenosti a pak návrat zpět do útoku. Zde Ragnar útočí právě po takovém ústupu.

Pokud chceme prolomit sérii soupeřovo útoků, musí náš dopadat ve chvíli, kdy soupeř ještě dosekává a dokračuje svůj útok. Zde předvádí Ragnar, jehož sek je už v pohybu, zatímco Gandalv ještě nedokročil.

Gandalv zahajuje cvičení bodem z trpaslíka.

I v tomto cvičení musel Ragnar poté, co zasáhl Gandalva, ustoupit do bezpečné vzdálenosti.

Ragnar dává výzvu k zahájení útoku odkloněním hrotu pryč ze středu.

Vzdálenost před zahájením útoku.

Ragnar po záahu ustupuje do bezpečné vzdálenosti a svůj ústup kryje preventivně sekem, kdyby ho Gandalv ve smrtelné křeči zkoušel pronásledovat. Když jde o život, není preventivních opatření nikdy dost.

Gandalv eskaluje sekem na obličej.

Gandalv v bezpečné vzdálenosti po dokončení cvičení. Pomáhá i úhel, který má - Ragnar do boku nedosáhne tak daleko, jako Gandalv dopředu.

Ragnar předvádí úder hlavicí do břicha při zesíleném držení meče.

Ragnar zesíleně vykryl Gandalvův útok a přechází do protiútoku.

Gandalv po zesíleném krytu zasahuje Ragnara hlavicí do břicha.

A znovu. Zde je Gandalv zachycen uprostřed útočného pohybu.

Gandalv po zesíleném krytu předvádí útok příčkou do obličeje. Na fotce je vidět, že příčka ještě putuje do správné pozice.

Ragnar bodá ze zesíleného krytu. Sice ztratil vazbu na soupeřově čepeli, ale zato mu blokuje ruce svým předloktím.

Na druhý pokus už udržel i vazbu.

Stejná akce v provedení Gandalva.

Ragnar Gndalvovi odzbrojil pravou ruku a nyní ho ohrožuje bodem.

Průběh odzbrojení - Ragnar si zvolil cestu tenčím meče přes soupeřovo zápěstí.

Gandalv předvádí stejnou techniku. Zápěstí se při ní nejprve zalomí tlakem zvnitřku a pak se pohybem po oblouku vypáčí od meče.

Gandalv se kryje zesíleným krytem...

... a provádí odebrání zbraně. V této podobě Ragnar přijde o meč z obou rukou. Na konci má Gandalv obě zbraně a ohrožuje Ragnara bodem.

Gandalv zalamuje Ragnarovi zápěstí, aby mu vytrhl zbraň.

Ragnar úspěšně složil Gandalva na zem a nastupuje do pozice pro vyjednávání.

Poval. Ragnar svírá Gandalvův krk mezi předloktím a čepelí, zaklání hlavu a s ní i celého Gandalva. Ten si pak lehá v podstatě rád.

Gandal si pro ukázku povalu zvolil cestu přes paži. Meč vytvoří opěrné body, aby mohl Ragnarovi páčit rameno

Ragnar na břiše s ramenem stále sevřeným v páce. Teď může výši výkupného určovat Gandalv.

Občas při technikách trpí oblečení.

Gandalv zpacifikoval Ragnara.

Ragnar (vlevo) a Gandalv poslouchají trenéry.

Další nastupovali Magi (vlevo) a Michal. Skládali třetí zkoušky stejně jako Ragnar s Gandalvem.

Na úvod cvičení s plastovými trubkami.

Energie v meči je značná.Tady je vidět, jak se Michalův plastový meč ohýbá při doseku.

Odklonit hrot a urazit terč.

Magi odklonil hrot a přecházé do útoku.

Po zásahu Michalovy hlavy Magi ustupuje a napřahuje se při tom na střechu.

Než Michal nastaví Magimu terče, tak ho vodí po tělocvičně, aby Magi ukázal trenérům, že zvládá udržet správnou vzdálenost.

Magi zasahuje terč s krokem.

Michal kryje klíčem Magiho bod.

Po vykrytí Magiho útoku přechází Michal do protiútoku sekem na hlavu.

Další varianta, kdy protiútok na hlavu nepřichází shora, ale zpředu.

Poté, co se vykryl klíčem, pokračuje Magi bodem na Michalovo břicho.

Michal po zesíleném krytu zasahuje Magiho hlavicí meče...

...a Magi mu to za chvíli vrací.

Magi přechází ze zesíleného krytu do bodu. Dal však Michalovi hodně prostoru na zvednutí rukou a proto bude těžké zasáhnout.

Tady už Magi Michalovy ruce udržel dole. Jeho hrot má pak k soupeřovu tělu pohodlnějí přístup.

Při zkouškách předvádějí cvičející danou techniku zpravidla několikrát.

Michal si jako zesílenou akci s vazbou zvolil také odbod. Předvedl jej z druhé strany, než cvičící před ním.

Nakonec Michal ukázal zesílené odbody na obě strany.

Magi také předvádí odbod zleva.

A znovu i zprava.

Kluci se po provedení cvičení vrací do středu tělocvičny, kde na ně mají zkoušející trenéři nejlepší výhled.

Michal odebral Magimu zbraň a nyní ho oběma ohrožuje.

Magi odebral Michalovi zbraň a při tom ho vyvedl z rovnováhy.

Magi Michalovi páčí zbraň z ruky přes obě zápěstí.

Po vypáčení pravé ruky od zbraně hrozí Magi Michalovi bodem.

Michal zakončuje poval hrozbou bodu na ležícího soupeře. Čas se vzdát, Magi!

Michal povalil Magiho pákou přes rameno a nyní jej fixuje na zemi.

Magi povalil Michala a stoupá si do pozice za jeho hlavou. To je pro Michala nejméně výhodný úhel.

Protože nejde o boj, ale o zkoušky, tak se Michal zvedá a cvičení pokračuje.

Magi skládá Michala na zem pákou na rameno.

Nástup cvičenců skládajících třetí zkoušky.

Trenéři sdělují své komentáře k jejich chybám. Výsledek zkoušky ale zatím tají. Všichni se ho dozvědí až při závěrečném nástupu.

Zbyněk (vlevo) a Karel při trubkovém cvičení. Skládali čtvrté zkoušky.

Po uražení plastových cílů následuje seká Karel na Zbyňkovu hlavu. Tam už uražení není v rámci cvičení žádoucí.

Karel útočí na terč rubovým sekem z kance.

Zbyněk urazil terč na střechu rubovou stranou meče.

Zbyněk zasahuje terč rubovým trpaslíkem.

Zbyněk ustoupil do bezpeční a chystá se obnovit útok.

Útok na hlavu po uražení terčů.

Karel dává výzvu.

Po prvním zásahu přidává Karel další.

Ústup do bezpečné vzdálenosti.

Karel eskaluje zásahem na hlavu.

Eskalace - po prvním zásahu následují další na doražení nepřítele.

Závěr cvičení.

Závěr eskalace.

Návrat k dalšímu cvičení.

Po vykrytí Karlova bodu odsekává Zbyněk na hlavu.

Karel uprostřed eskalace.

Karel přemiřuje, aby mohl přidat další zásah.

Poval. Karel stojí v bezpečí za Zbyňkovo hlavou.

Matrix. :-)

Zbyněk dokončil poval a kontroluje situaci v nápřahu na střechu.

Karel provedl odebrání zbraně, při kterém zároveň Zbyněk skončil na zemi.

Zbyněk provádí páku na palec a zároveň zasahuje příčkou Karla do obličeje.

Páka na palec - závěr. Tahem dopředu a dolů nedává Zbyněk Karlovi jinou možnost, než padnout k zemi.

Zbyněk dopadá poté, co na něj Karel provedl poval.

Zbyněk provádí poval pákou přes krk. Vysoko zvednutá ruka na jílci zajišťuje pro Zbyňka dobrý úhel Karlova krku.

Závěr povalu. Zbyněk skládá Karla na zem.

Závěr akce, při které Karel odsmykem odstranil Zbyňkův meč a tím si otevřel prostor k bodu.

Stená akce znovu...

...a znovu.

Zde provedl odsmyk Zbyněk. Karlův hrot byl zahozen daleko od míst, kdy by mohl ohrožovat Zbyňka.

Jako poslední nastupoval Ondra (na čtvrté zkoušky). Parťačku mu dělala Pavetta. I on začínal trubkovými cvičeními.

A i on musel po eskalaci odejít do bezpečné vzdálenosti.

Po zásahu do Pavettino hlavy musí Ondra rychle ustoupit do bezpečí, než se s dalším útokem vrátí.

Pavetta nastavuje terč na trpaslíka, Ondra se napřahuje k seku.

Opět ústup do bezpečné vzálenosti.

Ondra úhluje při eskalaci

Po zásahu je zapotřebí se ihned připravit k dalšímu útoku

Proti soupeřově útoku nás musí vždy chránit i to, že jsme dost daleko od jeho zbraně - zde Ondra uhnul do strany

Zásah zepředu do obličeje poskytuje v boji značnou výhodu

Ondřej v nápřahu na býka

Ondřej zkracuje vzdálenost, aby mohl z šermu mečem přejít na zápas

I když je soupeř už na zemi, je dobré být stále připraven k dalšímu boji

Ondřej je v nápřahu ještě dříve, než Pavetta dopadla na zem

Ondřej po zesíleném krytu odebírá Pavettě zbraň

Po páce na zápěstí skončila Pavetta na zemi

Ondřej nasazuje páku na krk a zároveň se chystá podebrat Pavettě těžiště nakročenou nohou

Ondřej odebírá Pavettě zbraň

I když je soupeř momentálně rozhozen, je důležité jej stále ohrožovat svojí zbraní

Ondřej a Pavetta ve střehu

Ondřej odebral Pavettě zbraň a zároveň ji rozhodil natolik, že neudržela rovnováhu

Ondřej Pavettě zahodil zbraň pomocí odsmyku a nyní je po zásahu připraven k dalšmu boji

Po odsmyku z klíče je přechod do bodu velmi přirozený

Nástup cvičenců skládajících čtvrté zkoušky

Při zkouškách se člověk zapotí

Permanent link to this article: https://krkavci.cz/wordpress/?page_id=67