↑ Return to Galerie

Album

Krkavčí turnaj, červen 2012

Tradiční Krkavci pořádaný turnaj. Účastnilo se 6 Krkavců a 6 hostů. Turnaj byl veden v duchu přátelství a fair play.

Společné foto na začátku turnaje. Zadní řada zleva: Darken, Crazy Myš, Tomáš, Pavetta, Ondra, Ragnar, Michal, Rigur, Axík, Pádlo (pomocný rozhodčí); druhá řada zleva: Trp, Karel, Vláďa; vepředu: Atlanta (hlavní rozhodčí)

Karel (vlevo) proti Trpovi - hledání, kudy souboj začít.

Některé zásahy jsou na fotografiích dobře vidět podle ohnutých zbraní. Rozhodčí to tak snadné neměli.

Vláďa (vlevo) proti Crazy Myšovi. Jak vidno, Vláďa právě rozjíždí útok ze střechy.

Když se bojující dostanou blízko, stává se situace trochu nepřehlednou.

Vláďův útok na nohu neuspěl.

Vláďa pomáhá vstát soupeři, který během souboje ztratil rovnováhu.

Pavetta (vlevo) proti Axíkovi.

Zásah. Zda do ruky nebo do příčky ale z fotografie nevyčteme. A co teprve na místě.

Během souboje je důležité umět se bezpečně dostat do vzdálenosti, ve které ohrozím protivníka.

Ondra (vlevo) proti Ragnarovi. Ragnar zkouší předsek na ruce.

Ragnar má iniciativu - soupeř je připraven bránit se, Ragnar útočí. V pozdadí souboj bedlivě pozoruje Pádlo.

Neutrální střeh, vzdálenost na hranici bezpečnosti. Tady rozhodují centimetry a zlomky vteřin.

Dosáhne Ondra?

Ragnar kryje, zatímco Pádlo vlevo a Atlanta v popředí pozorně sledují, kam rána dopadá.

Ondra útočí.

Tomáš proti Rigurovi. Zdá se, že z této akce bude sousek.

Opět ani jeden z bojovníků nemá jednoznačnou převahu v iniciativě.

Tělo se může hýbat nejen od protivníka či k němu, ale, jak je vidět, tak také třeba dolů.

Darken (vlevo) proti Michalovi.

Darkenův silný sek bacátko pěkně ohýbá.

Darken měl půjčenou Axíkovu ochranou masku i s jeho šklebem.

Crazy Myš (vlevo) proti Trpovi. A zásah hrotem zbraně.

Snaha o získání prostoru pro navazující útok.

Někdy stačí před útokem uhnout do bezpečné vzdálenosti.

Dva různé střehy.

Trp zasahuje.

Střet zbraní v prostoru mezi bojujícími.

Další z důkazů pružnosti bacátek. Tentokrát Pavetta (vlevo) proti Ondrovi.

Ondra zasahuje Pavettino hlavu.

Rigur (vlevo) útočí na Darkena.

Darken seká ze střechy.

Práce s prostorem je dobrou zbraní. Zde se Darken dostává do rohu.

Darken zasahuje Rigura z býka do krku. Rigur na oplátku zasahuje nohu.

Karel (vlevo) proti Vláďovi.

Správný sek končí v dosekové pozici. Demonstrují oba bojující.

Foťák občas dokáže přeměnit bacátka na magické zbraně. Ale ve skutečnosti při boji žádné z nich neztratilo prostřední třetinu "čepele".

Axík (vlevo) proti Ragnarovi.

Hledání, kudy do soupeře. Oba jsou v bezpečné vzdálenosti a připravují se na zdrucující útoky.

Ragnar kryje a uhýbá do strany.

Tomáš proti Michalovi. Tomáš je primárně kendista a přinesl si s sebou ochrané pomůcky ze svého sportu.

Tomáš v útoku, Atlanta v pozadí akci sleduje.

Pavetta (vlevo) proti Rigurovi.

Rigur podchází Pavettin kryt tím, že se celý snížil.

Vláďa (vlevo) proti Tomášovi. Oba vsadili na silný první útok, kterým chtějí otevřít střet.

Vláďa seká do odkrytého prostoru na Tomášovo boku.

Po souboji. Při boji nebylo povoleno soupeře objímat.

Michal (vlevo) uhýbá před Karlovo útokem.

Michal uhýbá s nápřahem.

Karel dokončuje sek zprava, Michal rozjíždí sek shora.

Raganr (vlevo) proti Karlovi.

Ragnar seká shora.

Axík v plné parádě. Podobně jako Tomáš, i Axík měl vlastně zbroj.

Michal (vlevo) proti Axíkovi.

Michalův sek bude vskutku mocný.

Ragnar (vlevo) má Axíkovo bacátko na krku.

Neviditelné meče?

Finálový zápas. Michal (vpředu) proti Ragnarovi.

Nepříjemná pozice. Pravidla turnaje nepovolují přechod na zápas a odejít od soupeře je velmi riskantní.

Ragnar těsně nedosahuje.

Vyhlašování výsledků.

3 nezdatnější. Michal jako vítěz, Ragnar byl druhý a Axík třetí. Za umístění byla tekutá odměna.

Na páté příčce se sešli 4 bojující. Zde se tři z nich radují ze společné výhry.

Permanent link to this article: https://krkavci.cz/wordpress/?page_id=67