↑ Return to Galerie

Album

Bitva Lipany, květen 2013

Tábořili jsme u památníku bitvy u Lipan, samotná bitva se konala pod hradbami v Českém Brodě. Bitva to byla spíše malá, ale užili jsme si ji.

Karel na louce.

Lenka pod přístřeškem.

Karel (vlevo) a Kristýna rozdělávají oheň.

Koš na oheň jsme měli zapůjčený od Haraldicu.

Další z využití halberdy - improvizované hrábě.

Stavění gotického stanu.

Stavění áčka.

Posekaná tráva posloužila jako luxusní podklad pod kožešiny.

Pití přímo ze zdroje.

Ranní rozdělávání ohně.

Zleva: Vláďa, Ondra, Kiki, Kristýna, Lenka a Zbyněk.

Zbyněk leští zbroj.

Malý bojovník.

Program pro diváky, kteří se přišli podívat do ležení.

Děti mlaty měly možnost ztlouct několik dospělých.

Kristýna s korbelem. Na pozadí je zbytek jednotky a naše ležení.

V Českém Brodě - protor pro diváky zharnoval stánky a ukázky hudby, děl, mučících nástrojů a dalších radostí.

Na místo nás dovezl autobus. Pak jsme chvíli hledali, kam složit věci.

Nakonec jsme je složili na hradbách. Včetně vlajky, která se tam krásně vyjímala.

Mučící nástroje.

Tanečnice.

Krkavčí vlajka byla vidět i zpod hradeb.

Záběr na vlajku z vrchu hradeb.

Protože jsme přijeli brzy odpoledne a bitva byla až večer, bylo třeba vzniklý volný čas nějak inteligentě vyplnit.

Diváci měli možnost svézt se na koních.

Kiki.

Těžkosti při vaření. :-)

Sternit obhlíží vlajku.

Lenka.

Na akci byla pro účinkující připravená večeře. Ondra, již ve zbroji, se na ni právě chystá.

Náčelník s večeří.

Sytý hladovému nevěří.

Zbyněk se obléká do zbroje. A nebo pózuje.

Kristýna.

Tak je to Sternit nebo Léňa??

Kristýna pomáhá náčelníkovi do zbroje.

Už jen čepici a rukavice a Zbyněk bude kompletní.

Náčelník v téměř plné zbroji.

Sternitovi se dostalo cti nést vlajku. Byť v bitvě samotné nešlo o vlajku Krkavčí.

Bojovníci dokončují přípravy.

Karel s tykadly.

Lenka dokončuje ozbrojování.

Ondra v plné zbroji.

Bitvy se zúčastnili všichni přítomní Krkavci. Zleva: Lenka, Vláďa, Sternit, Karel, Kristýna, Ondra a Zbyněk.

Vlastní bitvu předcházel průvod městem.

Úsměv do publika.

Náčelník a za ním Lenka.

Průvod městem.

Zdravotnice Kristýna lékárnu neopustila ani během průvodu.

Karel a Zbynek.

Formace připravená k odchodu.

Na samotnou bitvu byli Krkavci rozděleni k různým oddílům. Kristýna pomáhala u děl...

...Karel a Zbyněk bránili město...

...a Ondra, Lenka, Vláďa a Sternit město obléhali.

Brána v městských hradbách byla důkladně opevněna. Palisáda byla bytelná a funkční.

Samotná bitva začala vyjednáváním...

...ale krátce na to už promlouvala děla.

Dobyvatelé podnikli výpad...

...a obránci protivýpad.

První střet.

Minérům se ale povedlo vyhodit do vzduchu jednu baštu.

Druhý útok byl přímo proti předsunutému opevnění.

Krkavčí bojovníci se střetli na opačných stranách bojiště, ale val dřeva mezi nimi chránil obě strany dobře.

Vzduch byl plný dýmu od výstřelů děl i ručních palných zbraní.

Stranou od brány byl nachystaný přepadový oddíl...

...který vpadl útočníkům do boku.

Útočníci se museli stáhnout a zpoza opevnění přišli přepadovému oddílu na pomoc i zbylí obránci.

Útočníci ustupují...

...Zbyněk postupuje.

Bojiště bylo brzy poseté padlými.

Zbyněk pomáhá sbírat padlé po bitvě.

Krkavci nachystaní na děkovačku.

Děkovačka.

Večer v táboře.

Permanent link to this article: https://krkavci.cz/wordpress/?page_id=67