↑ Return to Galerie

Album

Tréning s halberdami, březen 2015

V rámci příprav na bitvy jsme si udělali trénink s halberdami - útoky, kryty a pár triků jak bojovat proti lidem s halberdami nebo štíty (a jak s nimi naopak spolupracovat).

Karel (zády) a Zbyněk.

Dnes se s halberdami bude i nastupovat.

Nejdřív je zapotřebí naučit se zbraň držet...

...v náprahu na sek i v nápřehu na bod.

A bodáme.

Mik (vlevo) a Tomáš trénují body.

Nováčci se s halberdami učili poprvé, ale i zkušenější členové měli co procvičovat.

Hrrr na ně!

Dívčí válka? (Vlevo Kristýna, vpravo Bára)

"Dostali mě, umírám." ...

... "Tak já tě teda dorazím"

Sekáme střechu. Pozor na strop!

Sekáme kance. Pozor na podlahu!

Tomáš v popředí seká kance, vzadu Gandalv (vlevo) odpočívá kloubům, které dostávají dost zabrat. Bára je levačka a tak seká z druhé strany.

"To musíš seknout i s prstem v nose!" :-)

Štít a halberda se dobře doplňují. Ale jen když je mají dva různí lidé!

"Vidíš? Střechu bude třeba krýt jinak, máš-li rád své prsty."

Tomáš trénuje, jak s halberdou proti štítu. Zbyněk je radši navlečen ve zbroji.

Se strženým štítem a krátkou zbrojí je Zbyněk dost v nevýhodě.

Dá se roztrhat i řada štítařů.

Mik s tyčovkou trénuje, jak chránit štítaře Tomáše proti tyčovkám nepřátel.

Bára se snaží i přes Mikovu ochranu štítaři štít strhnout.

Praktický nácvik bitevní vřavy.

A když si zbraň nehlídáte, soupeř vám ji chytne.

Permanent link to this article: https://krkavci.cz/wordpress/?page_id=67