Even though we are not happy about that, we are forced to cancel the recruitment training on Wednesday 7th October due to logistical reasons. We look...

Changes to recruitment due to the state of emergency

Even though the state of emergency and according measures have been declared, the recruitmen...

Rok se s rokem sešel a Krkavci vyhlašují, jako každý podzim, Nábor pro rok 2020. Pokud jsi do teď váhal, máš nyní jedinečnou příležitost se přidat k...

Léto? Hody! Přirozeně.

Co jsou hody? Krkavci a jejich přátelé se slétnou na dříve, či zpravidla později určeném místě, aby si užili pohodu a vybrano...

Krkavci's weekend packed with action

On Saturday 25th July 2020, Krkavci had an unusually packed weekend. We have attended two events at the same ti...