Pokud je něco, co našim šermířům určitě nechybí, je to zdravá soutěživost. I proto jsme se po celoročním tréninku znovu objevili na Mistrovství Česk...

Na apríla 2023 jsme již počtvrté pořádali náš komorní turnaj Krkavčí fechtík, tentokát s přízviskem jarní.

Ačkoliv kapacita turnaje 28 šermířů ne...

Krkavčí podzimní fechtík

(Krkavci's small autumn fecht)

There are several big tournaments throughout the year, like, for example, Pardub...

Dne 30.10.2021 jsme uspořádali malý HEMA turnaj. Celá akce byla zamýšlena jako protiváha klasickým velkým turnajům, lokální turnaj pro kluby z blízkéh...